Zwołanie zgromadzenia wierzycieli

Zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu to kolejna z instytucji, opisanych w ustawie Prawo Upadłościowe. Choć samo sformułowanie może wybrzmiewa jako skomplikowane, to jego idea jest dosyć czytelna. Zgodnie z art. 491 ze znaczkiem 22 Prawa Upadłościowego: Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania, sędzia-komisarz, na wniosek upadłego, postanowieniem zwołuje…

Zawarcie układu w postępowaniu upadłościowym

Dzisiejszy wpis traktować będzie o możliwości zawarcia układu. Nie zawsze wszak jest tak, że Syndyk/Sędzia komisarz odstąpi od sprzedaży majątku upadłego, czy też nakaże wypłatę jakichkolwiek sum przez okres 36 miesięcy. Główną cechą zawarcia układu, w odróżnieniu od planu spłaty jest faktyczna elastyczność rozwiązań restrukturyzacyjno-likwidacyjnych. Jak zostanie wskazane w przytoczonym poniżej przepisie, zawarcie układu może…