Majątek w masie upadłościowej

Liberalizacja przepisów upadłościowych może przynieść znaczący wzrost ogłoszonych upadłości. Pamiętać jednak należy, iż ogłoszenie upadłości jest dopiero pierwszym krokiem do oddłużenia. Jednym z kolejnych – bardzo istotnym z punktu widzenia długości procesu upadłościowego – jest zgromadzenie i sprzedaż masy upadłościowej. Jak do tego dochodzi? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem. Obowiązki upadłego Wydanie, po…

Plan spłat czy umorzenie wierzytelności?

Istotnym etapem każdego postępowania upadłościowego (już po formalnym ogłoszeniu upadłości przez osobę fizyczną) jest chwila, gdy wszystkie wierzytelności zostały już zgłoszone i postępowanie ma się ku końcowi. Jest to czas, gdy upadły może złożyć wniosek bądź to o ustalenie planu spłat wierzycieli, bądź to o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty. Jaki wniosek jest bardziej…

Zwołanie zgromadzenia wierzycieli

Zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu to kolejna z instytucji, opisanych w ustawie Prawo Upadłościowe. Choć samo sformułowanie może wybrzmiewa jako skomplikowane, to jego idea jest dosyć czytelna. Zgodnie z art. 491 ze znaczkiem 22 Prawa Upadłościowego: Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania, sędzia-komisarz, na wniosek upadłego, postanowieniem zwołuje…