Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Wypowiedzenie jest jednym ze sposobów zakończenia stosunku pracy, jednak istnieje również możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, co odnosi się do ściśle uregulowanych przypadków. Jednym z nich jest prawo do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, z winy pracownika, jak i z przyczyn przez niego niezawinionych. Wina pracownika Rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy…

Wystąpienie wspólnika ze spółki prawa handlowego

Spółki prawa handlowego są tworzone poprzez wspólne działanie określonych podmiotów – najczęściej będą to osoby fizyczne, ukierunkowane na osiągnięcie określonego celu. W trakcie trwania spółki, jeden ze wspólników może dojść do wniosku, iż nie ma ochoty prowadzić działalności z pozostałymi osobami. Co wtedy? W jaki sposób może „uwolnić się” od niechcianej Spółki? Z pomocą przychodzi…