Błędne doręczenie może skutkować skazaniem?

W omawianej sprawie Sąd Rejonowy przez pomyłkę doręczył wezwanie na rozprawę nie oskarżonemu, lecz jego bratu. Następnie wydał wyrok skazujący. Sąd Najwyższy rozpatrując orzeczenie stwierdził, iż doszło do naruszenia prawa oskarżonego do obrony i nie dotrzymano obowiązku zawiadomienia o terminie rozprawy. Dlatego też wyrok ten został uchylony.   Błędne doręczenie Przeciw Piotrowi T. prowadzone było…

Czy czeka nas przełom w sprawach frankowych?

W czwartek 3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok z sprawie polskiej rodziny Justyny i Kamila Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank. Prawnicy twierdzą, że jest on korzystniejszy nawet od opinii rzecznika TSUE. Jakie orzeczenie zapadło? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem. O co ta batalia? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już w…

Powaga rzeczy osądzonej w procedurze cywilnej

Powaga rzeczy osądzonej (res iudicata z łacińska) – często w sferze rozmów publicznych używamy tego sformułowania. Co tak naprawdę oznacza? Czy kiedyś zastanawiałeś się nad definicją przedmiotowego pojęcia? Kodeks Zgodnie z regulacją art. 366 Kodeksu Postępowania Cywilnego, „Wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot…