Zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką

Postępowanie przed Sądem II Instancji – rozpoczyna się, gdy zapadnie niekorzystne dla Dłużnika orzeczenie. Co wtedy? Czy nasze szanse na uwolnienie się z długów spadają? Zgodnie z art. 33 Prawa Upadłościowego, zażalenie przysługuje na postanowienie sądu kończące postępowanie oraz w przypadkach określonych w ustawie. Niewątpliwie, przy oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wskazany artykuł znajdzie…