Koniec “piętrowania” zażaleń?

Nadchodząca nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w sposób definitywny rozprawia się z częstą praktyką w polskich sądach. Mowa tu oczywiście o piętrowych zażaleniach, które potrafiły na lata paraliżować postępowania. Jakie zmiany nadchodzą? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem. Co to znaczy? Przedłużanie procesu – najczęściej wśród nierzetelnych dłużników – to często sposób na odsunięcie w…

Zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką

Postępowanie przed Sądem II Instancji – rozpoczyna się, gdy zapadnie niekorzystne dla Dłużnika orzeczenie. Co wtedy? Czy nasze szanse na uwolnienie się z długów spadają? Zgodnie z art. 33 Prawa Upadłościowego, zażalenie przysługuje na postanowienie sądu kończące postępowanie oraz w przypadkach określonych w ustawie. Niewątpliwie, przy oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wskazany artykuł znajdzie…