Procedura krajowa rejestracji znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego pozwala na uzyskanie wyłącznego prawa do używania znaku na rynku, umożliwiając dokonywanie obrotu znakiem towarowym poprzez jego zbycie, bądź licencjonowanie. Zgłoszenie znaku towarowego powinno odbyć się za pośrednictwem wypełnionego podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy wraz ze wskazaniem towarów, dla których znak towarowy jest przeznaczony. Zgłoszenie wymaga uporządkowania towarów i…