Wartość przedmiotu sporu w sprawach frankowych

Kolejny wpis dotyczący kredytu we frankach szwajcarskich. Podstawową pracą pełnomocnika w tym względzie jest dokładne określenie wartości przedmiotu sporu. Problemów może nastręczać fakt, iż zwykle kredyt – jak sama nazwa wskazuje – brany jest w walucie obcej, jaką niewątpliwie jest frank szwajcarski. Dla przeciętnego obywatela może to być dziwne, skoro kwotę kredytu dostaje w złotówkach.…

Przesłanki dopuszczalności zmiany planu spłaty wierzycieli

Jeżeli zostanie sporządzony plan spłaty wierzycieli, Dłużnik winien zrobić wszystko, by go sumiennie i rzetelnie wykonać. W ustawie Prawo Upadłościowe zostały określone przesłanki dopuszczalności zmiany planu wierzycieli. Dłużnik może wnioskować o zmianę treści planu spłaty na korzystniejszą dla siebie, gdy nie będzie w stanie wywiązać się z uprzednio nałożonych na niego obowiązków. Zgodnie z art.…