Rekompensata za chorobę zawodową

Niniejszy wpis będzie miał na celu przybliżenie możliwości starania się o rekompensatę pieniężną za chorobę zawodową.   Definicja choroby zawodowej Wprawdzie pracodawcy w dzisiejszych czasach starają się o zapewnienie jak najlepszych warunków, jednak nie można wykluczyć wystąpienia takich okoliczności, które ostatecznie będą skutkować stwierdzeniem występowania choroby zawodowej u pracownika. Ustawodawca w art. 2351  Kodeksu pracy…

Wniosek o udzielenie informacji o Upadłym

Dzisiejszy wpis – kolejny już raz – oderwany będzie od faktycznego przebiegu postępowania upadłościowego. Poniżej przeczytasz o możliwości uzyskania informacji o osobie Dłużnika. Nie jest tak, iż syndyk/Sąd opierają swoją wiedzę na temat majątku Dłużnika tylko na zeznaniach. Byłoby to sprzeczne z zasadą kompleksowego zbadania sprawy. Toteż, prawo upadłościowe zezwala na zwrócenie się do Naczelnika…