Ubezpieczenie chorobowe a ubezpieczenie zdrowotne

W panującej dziś atmosferze, zapewne wszyscy martwimy się o zdrowie własne i bliskich. Pewne poczucia bezpieczeństwa może nam dać posiadanie ubezpieczenie. Aczkolwiek znamy ich dwa rodzaje : ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne. Pomimo że brzmią podobnie,  są to zupełnie różne ubezpieczenia. Pojęcia te są często mylone i błędnie definiowane. W poniższym artykule przedstawię różnice pomiędzy dwoma…

Wniosek o uzasadnienie czy apelacja?

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydała uchwałę trzech sędziów dnia 29 września 2020 roku. W orzeczeniu stwierdzono, iż jeśli sąd podejmie wątpliwości, czy dane pismo jest wnioskiem o uzasadnienie czy apelacją, ma on obowiązek skierować do skarżącego wezwanie do uszczegółowienia swojego żądania. Nowa procedura Zgodnie z obecnie obowiązującą zasadą, złożenie wniosku o doręczenie wyroku jest…

Polski Bon Turystyczny

Doczekaliśmy się wprowadzenia zapowiadanego polskiego bonu turystycznego. Ustawa w tym przedmiocie została podpisana przez Prezydenta w ubiegły piątek (17.07.2020 r.) . Komu przysługuję? Jak go uzyskać? Jaki będzie mieć wpływ na polski biznes? Zapraszam do zapoznania się z niniejszym wpisem.   Kto może się ubiegać?  Bon  przysługuje rodzinom z co najmniej jednym dzieckiem poniżej 18…

Twoje fundusze z OFE – bez miejsca na błędy?

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło projekt zmieniający niektóre ustawy w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Tenże projekt zakłada likwidację OFE i przekazanie wszystkich tam zgromadzonych oszczędności w sposób automatyczny do IKE. Jakie są szczegółowe założenia projektu? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem. Decyzja do podjęcia…

Rekompensata za chorobę zawodową

Niniejszy wpis będzie miał na celu przybliżenie możliwości starania się o rekompensatę pieniężną za chorobę zawodową.   Definicja choroby zawodowej Wprawdzie pracodawcy w dzisiejszych czasach starają się o zapewnienie jak najlepszych warunków, jednak nie można wykluczyć wystąpienia takich okoliczności, które ostatecznie będą skutkować stwierdzeniem występowania choroby zawodowej u pracownika. Ustawodawca w art. 2351  Kodeksu pracy…

Wniosek o udzielenie informacji o Upadłym

Dzisiejszy wpis – kolejny już raz – oderwany będzie od faktycznego przebiegu postępowania upadłościowego. Poniżej przeczytasz o możliwości uzyskania informacji o osobie Dłużnika. Nie jest tak, iż syndyk/Sąd opierają swoją wiedzę na temat majątku Dłużnika tylko na zeznaniach. Byłoby to sprzeczne z zasadą kompleksowego zbadania sprawy. Toteż, prawo upadłościowe zezwala na zwrócenie się do Naczelnika…