Atty. Rahima S. AyunanprawnikOpis Filipińska prawniczka działające w mieście Manila. W 2014 roku ukończyła prawo na Philippine Law School, a w 2016 roku zdała egzamin kończący aplikację. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie spółek, prawie pracy oraz prawie imigracyjnym, dodatkowo jest certyfikowanym członkiem Instytutu Księgowych w Wielkiej Brytanii. Aktualnie prowadzi swoją własną kancelarię prawną na…

Atty. Rahima S. AyunanlawyerAbout Filipino lawyer operating in the city of Manila. In 2014, she graduated from the Philippine Law School, and in 2016 passed the exam ending the application. Specializes in criminal law, company law, labor law and immigration law, additionally he is a certified member of the Institute of Accountants in Great Britain.…

Lucas FuksaprawnikOpis Lucas Fuksa jest prawnikiem zajmującym się prawem spółek, prawem budowlanym, transakcjami handlowymi i nieruchomościami oraz sporami handlowymi. Jest współzałożycielem firmy prawniczej Fuksa Khorshid, LLC. Jako adwokat Lucas obsługuje lokalnych deweloperów nieruchomości, inwestorów i pożyczkodawców, zapewniając doradztwo w zakresie nieruchomości mieszkalnych i transakcje związane z nieruchomościami komercyjnymi, w tym kupno i sprzedaż, leasing, finansowanie…

Mark GrzymalaprawnikOpis Prawnik posiadający 6 lat doświadczenia i pracujący w Chicago, koncentrujący swoją praktykę wokół sporów gospodarczych, prawa budowlanego oraz prawa spółek. W trakcie swojej praktyki reprezentował podwykonawców, dostawców materiałów, głównych wykonawców oraz właścicieli i deweloperów reprezentował ich w trakcie różnorodnych zagadnień prawnych takich jak spory powiązane z umowami oraz negocjacje, a także w roszczeniach…

Mark GrzymalalawyerAbout A lawyer with 6 years of experience and working in Chicago, concentrating his practice around commercial disputes, construction law and company law. During his practice he represented subcontractors, suppliers of materials, main contractors as well as owners and developers representing them in the course of various legal issues such as disputes related to…

Waldemar LenardprawnikOpis Radca prawny, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył w 1980 roku. W kolejnych latach odbywał aplikację sędziowską a następnie pracował w krakowskim Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia jako asesor oraz sędzia. Wpis na listę radców prawnych uzyskał w 1994 roku. Posiada bogate doświadczenie zawodowe dbając o obsługę prawną licznych firm. pośród…

Waldemar LenardlawyerAbout Legal adviser, a graduate of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, which he graduated in 1980. In the following years he was a judge apprentice and then worked in the Kraków District Court for Kraków-Śródmieście as an assessor and judge. He was admitted to the list of legal advisers…

Grzegorz KamieńskiprawnikOpis Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, pracownik naukowy Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa pracy. Posiada długoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym m.in. przedsiębiorców działających w branży projektowo-budowlanej (w tym spółek wchodzących w skład…

Grzegorz KamieńskilawyerAbout Lawyer, graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia, researcher at the Faculty of Law of Administration and Economics at the University of Wrocław. Author of many scientific publications in the field of civil, commercial, bankruptcy and restructuring law as well as labor law. Has many years of…

Agnieszka MaćkówkaCEOOpis Absolwentka politologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego w Krzysztof Kieślowski Secondary School, a także studiów podyplomowych z zakresu prawa ekonomicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła także Wyższą Szkołę Biznesu National-Louis University na kierunku Master of Business Administration. Posiada również uprawnienia mediatora, uzyskane po…