Atty. Rahima S. AyunanprawnikOpis Filipińska prawniczka działające w mieście Manila. W 2014 roku ukończyła prawo na Philippine Law School, a w 2016 roku zdała egzamin kończący aplikację. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie spółek, prawie pracy oraz prawie imigracyjnym, dodatkowo jest certyfikowanym członkiem Instytutu Księgowych w Wielkiej Brytanii. Aktualnie prowadzi swoją własną kancelarię prawną na…

Atty. Rahima S. AyunanlawyerAbout Filipino lawyer operating in the city of Manila. In 2014, she graduated from the Philippine Law School, and in 2016 passed the exam ending the application. Specializes in criminal law, company law, labor law and immigration law, additionally he is a certified member of the Institute of Accountants in Great Britain.…

Jakub Szczygieł-RyssprawnikOpis Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Staż w kancelarii, który rozpoczął w październiku 2017 roku, zaowocował dalszą współpracą, obecnie na stanowisku prawnika. W wolnych chwilach interesuje się muzyką i historią. Kontakt +48 12 423 48 40 jakub.szczygiel-ryss@agma-kancelaria.com.pl Kraków, ul. Sądowa 9/3, 31-542 Kraków NIP: 6762532833

Jakub Szczygieł-RysslawyerAbout Legal assistant at the Law Firm. He has lived in Krakow since he was born, graduated from high school on a journalistic profile, and is studying at the Fifth year of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University. He is interested in music and history. Contact +48 12 423 48…

Kamil GądekprawnikOpis Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obronił pracę magisterską z zakresu etyki w zawodzie komornika. Z kancelarią związany jest od września 2017 r., początkowo na stanowisku asystenta, obecnie jako aplikant adwokacki. W 2018 r. złożył egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Przedmiotem jego zawodowych zainteresowań jest szeroko rozumiane prawo cywilne. Biegle…

Kamil GądeklawyerAbout A graduate of law at the Faculty of Law and Administration of the University of Rzeszów. He defended his master’s thesis in the field of ethics in the profession of a bailiff. He has been associated with the law office since September 2017, initially as an assistant, currently as an advocate trainee. In…

Mark GrzymalaprawnikOpis Prawnik posiadający 6 lat doświadczenia i pracujący w Chicago, koncentrujący swoją praktykę wokół sporów gospodarczych, prawa budowlanego oraz prawa spółek. W trakcie swojej praktyki reprezentował podwykonawców, dostawców materiałów, głównych wykonawców oraz właścicieli i deweloperów reprezentował ich w trakcie różnorodnych zagadnień prawnych takich jak spory powiązane z umowami oraz negocjacje, a także w roszczeniach…

Mark GrzymalalawyerAbout A lawyer with 6 years of experience and working in Chicago, concentrating his practice around commercial disputes, construction law and company law. During his practice he represented subcontractors, suppliers of materials, main contractors as well as owners and developers representing them in the course of various legal issues such as disputes related to…

Waldemar LenardprawnikOpis Radca prawny, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył w 1980 roku. W kolejnych latach odbywał aplikację sędziowską a następnie pracował w krakowskim Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia jako asesor oraz sędzia. Wpis na listę radców prawnych uzyskał w 1994 roku. Posiada bogate doświadczenie zawodowe dbając o obsługę prawną licznych firm. pośród…

Waldemar LenardlawyerAbout Legal adviser, a graduate of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, which he graduated in 1980. In the following years he was a judge apprentice and then worked in the Kraków District Court for Kraków-Śródmieście as an assessor and judge. He was admitted to the list of legal advisers…