O Kancelarii

Kancelaria Prawna AGMA specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, działających zarówno w formie spółek prawa handlowego, jak i prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nasi Klienci otrzymują od nas serwis prawny w pełnym zakresie, we wszystkich dziedzinach prawa i wszystkich aspektach niezbędnych w działalności gospodarczej.

W ramach prowadzonej działalności świadczymy usługi w postaci m.in.:

  • prowadzenia bieżącej obsługi korporacyjnej,
  • monitorowania zagrożeń prawnych,
  • udzielania odpowiedzi na zapytania prawne,
  • sporządzania opinii prawnych,
  • przygotowywania projektów umów,
  • pomocy w negocjacjach handlowych,
  • zastępstw procesowych przed sądami i organami państwowymi,
  • prowadzenie postępowań mediacyjnych i arbitrażowych.

Jesteśmy przekonani, iż dzięki naszemu ponad 15-letniemu doświadczeniu, głównie w obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych (najczęściej spółek giełdowych), i dzięki potencjałowi osobowemu liczącym kilkudziesięciu prawników na terenie całego kraju i za granicą, jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom szybką i profesjonalną obsługę w pełnym zakresie, w tym także w obszarze zagadnień podatkowych i optymalizacji podatkowej.

Zasięgiem działalności obejmujemy całą Polskę. Współpracujemy również z kancelariami zagranicznymi, między innymi: ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Filipin, Rosji, Ukrainy, Kanady, Norwegii oraz wszystkich państw należących do Unii Europejskiej. Nasza kancelaria prawna przygotowana jest do prowadzenia obsługi prawnej w języku angielskim, niemieckim, włoskim i rosyjskim.

Realizując projekty dotyczące rynku kapitałowego stale współpracujemy z grupą wysokiej klasy specjalistów z zakresu finansów, bankowości, podatków oraz public relations/investor relation. Jesteśmy merytorycznie przygotowani do kompleksowego przeprowadzenia procesów inwestycyjnych. Pozwala to na zmniejszenie ryzyk projektu oraz maksymalne zintensyfikowanie prac, a klientowi gwarantuje kompleksową obsługę danego projektu od etapu pierwotnego pomysłu aż do pełnej realizacji.

Nasi prawnicy posiadają ogromne doświadczenie w zakresie pozasądowej restrukturyzacji przedsiębiorstw. Ponadto jako jedna z nielicznych kancelarii prawnych w Polsce specjalizujemy się w reprezentowaniu naszych Klientów w toku sądowych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Posiadamy długoletnie doświadczenie w przygotowaniu przedsiębiorstw do złożenia wniosku o wszczęcie postępowań restrukturyzacyjnych lub otwarcie upadłości. Z Kancelarią Prawną AGMA współpracują osoby posiadające licencję doradcy restrukturyzacyjnego/syndyka, stąd też naszym klientom jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednią pomoc doradcy restrukturyzacyjnego/syndyka do przeprowadzenia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.

Poza obsługą firm zajmujemy się również świadczeniem pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych, w szczególności w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również w procesach reprywatyzacyjnych i dochodzeniu różnego rodzaju odszkodowań.

Nasza misja

Podejmując decyzję o połączeniu praktyki prawniczej mieliśmy na celu stworzenie profesjonalnego zespołu, który składa się z prawników wyspecjalizowanych w wąskich dziedzinach prawa, tak aby zapewnić naszym Klientom profesjonalną obsługę prawną na najwyższym poziomie. Naszym celem było stworzenie Kancelarii, która proponuje swoim Klientom optymalne rozwiązania mające przynieść wymierne korzyści finansowe przy minimalizacji kosztów obsługi prawniczej. W naszej Kancelarii Klient nie jest osobą anonimową, obsługiwaną przez przypadkowego prawnika, ale przez osobę, która jest specjalistą w danej dziedzinie prawa. Nasz zespół prawników, adwokatów i radców prawnych nie działa poprzez zlecanie prowadzenia spraw naszych klientów praktykantom czy też początkującym adeptom sztuki prawniczej, ale sprawę każdego Klienta prowadzi osobiście któryś z doświadczonych w danej materii prawników.

Stajemy się lepszymi profesjonalistami poprzez kształtowanie kultury doskonalenia siebie, doskonalenia naszych współpracowników, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Przeszkody traktujemy jako wyzwania rozwojowe. Sukces osiąga się budując trwałe relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dlatego wszyscy staramy się zasłużyć na szacunek i zaufanie swoich podwładnych, przełożonych, współpracowników - traktując ich w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani. Taka codzienna postawa, przejawiająca się, między innymi: w sposobie komunikacji, respektowaniu zasad etyki, chęci pomocy i dotrzymywaniu wzajemnych zobowiązań - buduje pozytywny klimat wewnątrz organizacji, zwiększa naszą sprawność i pozwala na zdobycie szacunku i zaufania naszych Klientów. Kancelaria wykonuje czynności zawodowe według najwyższych standardów, z rzetelnością i dokładając największej staranności. Zawsze działamy zgodnie z Zasadami Etyki.

Nasz zespół

Nasze gruntowne i wszechstronne wykształcenie prawnicze, jest gwarancją najwyższej jakości. Świadczone usługi wykonywane są na najwyższym poziomie, co zapewnia wysoką skuteczność podejmowanych działań prawnych. Każda sprawa zostaje poddana gruntownej i precyzyjnej analizie, co pozwala na uczciwe i rzetelne udzielenie informacji o zajętym stanowisku i szansach na osiągnięcie założonego celu. Kancelaria ma ambicje być dla Ciebie cenionym i ważnym doradcą. Dzięki doświadczeniu potrafimy dostosowywać się do zmieniających warunków rynkowych, co stanowi nasz główny atut. Nasz zespół posiada długoletnie doświadczenie na rynku krajowym, jak i zagranicznym, co pozwala na kompleksową obsługę każdego klienta. Celem jest pomoc w osiąganiu jak najlepszych wyników na płaszczyźnie zawodowej i osobistej. Posiadamy doświadczenie w zakresie wprowadzania nowoczesnych metod zarządzania, wydajności oraz optymalizacji kosztów. Do każdego podchodzimy w sposób indywidualny łącząc tradycyjne oraz nowoczesne metody i techniki współpracy. Kładziemy nacisk w naszej działalności na kulturę osobistą i wzajemny szacunek. Promujemy otwartą wymianę poglądów i stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

www.iTVP.tv - Internetowa Telewizja Polonijna