Odpowiedzialność firmy za utratę danych osobowych

Spółka ID Finance Polska (serwis MoneyMan.pl) utraciła dane osobowe klientów, co wynikało z luki w zabezpieczeniach systemu i braku szybkiej reakcji. W związku z tym Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na nią karę w wysokości 1mln zł.    Luki w zabezpieczeniach Do naruszenia doszło po restarcie jednego z serwerów, kiedy to nie przywrócono odpowiedniej konfiguracji zabezpieczeń.…