Obsługa osób fizycznych

Nasza kancelaria prawna oferuje usługi prawne dla osób fizycznych takie jak:

 • Udzielanie porad prawnych ustnych lub na piśmie
 • Bieżące porady, konsultacje i analizy dokumentów w prowadzonych sprawach
 • Sporządzanie lub opiniowanie projektów umów, pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, odwołań.
 • Opracowywanie pism przedprocesowych oraz pism sądowych, wymagających argumentacji prawnej
 • Doradztwo prawne na etapie przedprocesowym, bądź związane z trwającym sporem sądowym
 • Doradztwo prawne w zakresie problematyki organizowania i uczestnictwa w przetargach, konkursach, negocjacjach, uzyskiwanie zezwoleń i koncesji
 • Prowadzenie czynnych i biernych procesów sądowych we wszystkich instancjach łącznie z postępowaniem egzekucyjnym
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi
 • Pomoc prawna w sprawach karnych, w szczególności związanych z przestępstwami gospodarczymi i przestępstwami karnoskarbowymi
 • Egzekwowanie wierzytelności bieżących oraz przyszłych
 • Regulacja stanów prawnych nieruchomości – zasiedzenie, ustanowienie służebności, droga konieczna
 • Stały monitoring prowadzonych spraw oraz kontakt z Klientem
 • Współpraca w zakresie spraw księgowo-skarbowych
 • Upadłość konsumencka
 • W naszym zespole jest również adwokat do spraw rodzinnych