Sprawy przeciw ZUS

Pomoc w zakresie

  • zasiłków chorobowych i macierzyńskich
  • wysokości świadczeń
  • rent chorobowych i zawodowych
  • nienależne naliczanie składek
  • rent chorobowych i zawodowych
  • emerytur z tytułu prac w warunkach szkodliwych
  • świadczenia przedemerytalne i rehabilitacyjne