Aktualności

Odpowiedzialność kontraktowa a deliktowa

odpowiedzialność kontraktowa a odpowiedzialność deliktowa

W prawie cywilnym wyróżnia się tradycyjnie dwa odrębne reżimy odpowiedzialności cywilnej. Kryterium podziału jest źródło zobowiązania sprawcy wobec poszkodowanego: W przypadku odpowiedzialności deliktowej źródłem tym jest dopuszczenie się czynu niedozwolonego; Odpowiedzialność kontraktowa zaś bierze swój początek w niewykonaniu lub nienależytym […]