Usługi księgowe i kadrowe

Kancelaria prawna AGMA & Jacek Lachner w zakresie księgowości i kadr współpracuje z J&A Consulting Group 2.

J&A Consulting Group 2 – usługi kadrowo-księgowe

J&A Consulting Group 2 istnieje od stycznia 2005 roku. Zajmujemy się kompleksową obsługą księgową, kadrowo-płacową, a także wspieramy przedsiębiorstwa w zakresie działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Nawiązanie współpracy z naszą Kancelarią pozwoli Państwu ograniczyć do minimum kontakty z Urzędem Skarbowym i ZUS-em. Nasi pracownicy to wysoko wykwalifikowana kadra, która zapewni Państwu najwyższą jakość obsługi.

Posiadane uprawnienia, zgodne z wymaganiami Ministerstwa Finansów do prowadzenia tego rodzaju działalności, szkolenia i certyfikaty to gwarancja  wiarygodności i bezpieczeństwa.

Grupa Biznesowa J&A Consulting Group 2 świadczy fachowe doradztwo niezbędne przy zakładaniu, funkcjonowaniu i rozwoju każdej firmy. Proponujemy naszym Klientom najbardziej efektywną strukturę podatkową przedsiębiorstwa oraz przeprowadzamy symulację konsekwencji przyjętych rozwiązań. Usługa, jaką proponujemy umożliwi Państwu poprawną interpretację wszelkich przepisów podatkowych.

Nasze usługi prowadzone są za pomocą technik komputerowych w oparciu o programy zgodne z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Naszym  Klientom dostarczamy konkretne rozwiązania oraz niezależną i obiektywną informację.

Usługi nasze świadczymy z poszanowaniem zasad etyki zawodowej, zwłaszcza w zakresie wymaganej niezależności, uczciwości i obiektywizmu. Priorytetem jest dla nas wysoki poziom kompetencji zawodowych i należyta staranność. Szanujemy i przestrzegamy tajemnicy służbowej.

CERTYFIKATY i UPRAWNIENIA :

 • Certyfikat księgowy numer: 6889/2004
 • Certyfikat audytora wewnętrznego (w zakresie finansów publicznych) numer : 15960/05
 • Certyfikat audytora wewnętrznego (systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy) numer : AW-BHP/2016/CJ/2555
 • Uprawnienia inspektora BHP

Zakres usług:

 • Obsługa finansowo-księgowa firm
 • Obsługa kadrowo-płacowa firm
 • Obsługa w zakresie BHP
 • Wykonywanie analiz finansowo-ekonomicznych
 • Przygotowywanie biznesplanów
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Doradztwo w zakresie zarządzania finansami i należnościami
 • Doradztwo w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

W zakresie obsługi księgowej oferujemy:

 • Prowadzenie KPiR, rejestrów VAT, ksiąg handlowych
 • Prowadzenie i rozliczanie ewidencji przebiegu pojazdu
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Sporządzanie deklaracji PIT, VAT, CIT
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS
 • Sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • INTRASTAT
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych, kadrowych

Posiadamy stosowne kwalifikacje we wszystkich obszarach polskiego systemu podatkowego, obejmujących:

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek od towarów i usług VAT
 • System ubezpieczeń społecznych
 • Transakcje wewnątrzwspólnotowe
 • Cła i podatek akcyzowy

Cennik

 • Kompleksowe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, w tym rejestrów sprzedaży i zakupu VAT oraz ewidencji dodatkowych - od 200 zł brutto
 • Prowadzenie ksiąg handlowych - od 1200 zł brutto
 • Prowadzenie ewidencji podatku zryczałtowanego i karty podatkowej - 150 zł brutto
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej / ZUS (powyżej 5 pracowników)  - 35 zł brutto/osoba
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia - gratis
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu - gratis
 • Sporządzanie biznes planów i analiz ekonomicznych -1000 zł brutto
 • Deklaracje podatkowe PIT-5, PIT-4, CIT-2, VAT-7, itp.- gratis
 • Sprawozdania GUS - gratis
 • Dokumentacja BHP (analiza ryzyka, instrukcje, szkolenia) - 500 zł brutto
 • Audyt sytemu zarządzania BHP - 1000 zł brutto

Siedziba: ul.Grunwaldzka 15/4, 31-524 Kraków

Telefony kontaktowe: 0 500 232 237, 0 500 044 875

e-mail : a.grabek@ja-ksiegowosc.pl, j.malecka@ja-ksiegowosc.pl

NIP: 675-154-48-21

REGON: 364465493

KRS: 0000618602