Rekompensata za chorobę zawodową

Niniejszy wpis będzie miał na celu przybliżenie możliwości starania się o rekompensatę pieniężną za chorobę zawodową.   Definicja choroby zawodowej Wprawdzie pracodawcy w dzisiejszych czasach starają się o zapewnienie jak najlepszych warunków, jednak nie można wykluczyć wystąpienia takich okoliczności, które ostatecznie będą skutkować stwierdzeniem występowania choroby zawodowej u pracownika. Ustawodawca w art. 2351  Kodeksu pracy…

Przedawnienie odszkodowania i zadośćuczynienia

Dzisiejszy wpis traktować będzie o przedawnieniu roszczeń o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Jest to temat niezmiernie ciekawy z punktu widzenia starającego się. Nie ulega wątpliwości, że prawo do dochodzenia odszkodowania za szkodę, jak również zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ulega ograniczeniu, jeżeli mowa o horyzoncie czasowym. Wprawdzie może to wydawać się krzywdzące dla poszkodowanego, jednak służy pewności…

Odszkodowanie a kara umowna

Zawarcie umowy zawsze niesie za sobą ryzyko wystąpienia okoliczności powodujących niebezpieczeństwo jej niewykonania. Okoliczności te mogą być zarówno zawinionymi ze strony jednej ze stron, obu razem jak również może i zachodzić sytuacja, gdy żadna ze stron nie będzie ponosiła winy w niewykonaniu umowy. Zabezpieczeniem na taką ewentualność jest instytucja kary umownej. Kara umowna została zakwalifikowana,…

Odszkodowania lotnicze za lot w obrębie Unii Europejskiej

Każdemu pasażerowi latającemu w obrębie Unii Europejskiej należy się odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot powyżej 3 godzin. Przeczytaj nasz artykuł aby dowiedzieć się czy Tobie również przysługuje tego rodzaju odszkodowanie. O odszkodowanie za opóźniony bądź odwołany lot można ubiegać się na mocy unijnego rozporządzenia oznaczonego numerem 261/2004. Obejmuje ono zasady wypłacania odszkodowań dla wszystkich…

Przyczynienie się poszkodowanego do szkody a wysokość odszkodowania

Postępowania w sprawach o odszkodowanie rzadko są nieskomplikowane i jednowymiarowe. Często stan faktyczny wskazuje na to, iż poszkodowany swoim zachowaniem sam przyczynił się – w większym bądź mniejszym stopniu – do wystąpienia zdarzenia, które spowodowało szkodę. Jak reguluje takie przypadki polskie prawo? Kluczowym dla tej problematyki omawianej w tym artykule jest art. 362 k.c. Stanowi…

Odszkodowanie za błędy medyczne

W 2012 r. działalność rozpoczęły Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Ich kognicją objęte zostały z woli ustawodawcy przypadki zdarzeń medycznych. Instytucje te zostały powołane by przyspieszyć postępowanie i zmniejszyć jego koszty, obciążające często pacjenta. Najpierw jednak należy zdefiniować pojęcie „zdarzenia medycznego”. Definicję zdarzenia medycznego zawarto w art. 67a ust. 1 oraz art. 67a ust.…

Dochodzenie odszkodowania w procesie karnym

W dzisiejszym wpisie poruszona zostanie kwestia dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w trakcie procesu karnego. Generalnie rzecz ujmując, niewielki odsetek społeczeństwa zdaje sobie sprawę z możliwości ubiegania się o odszkodowanie/zadośćuczynienie już w trakcie trwania procesu karnego. Najczęściej wychodzi się z założenia, że trzeba skorzystać z procedury cywilnej. Ustawodawca w art. 46 Kodeksu Karnego zostawił swoistą furtkę dla…

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie za wypadek w pracy?

Wypadek w pracy to – zgodnie z przepisami prawa – zdarzenie wywołane czynnikami zewnętrznymi, a dochodzi do niego w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak starać się o odszkodowanie za wypadek w pracy. Kiedy pracownikowi przysługuje odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy? Każdy pracownik, który doznał wypadku w pracy, może…

Sposoby uzyskana wysokiego odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Komu należy się odszkodowanie za wypadek komunikacyjny Odszkodowania za wypadek komunikacyjny przysługuje każdej osobie poszkodowanej w wypadku, nawet wówczas, gdy nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa lub założonego kasku. Do osób które mogą ubiegać się o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny z OC sprawcy należą: osoby poszkodowane w wypadku (np. kierowca nie będący sprawcą, pasażerowie, pasażerowie sprawcy,…

Jak uzyskać odszkodowanie w przypadku włamania do mieszkania

Jedynym sposobem aby uzyskać odszkodowanie w przypadku włamania do mieszkania jest posiadanie ubezpieczenia mieszkaniowego. Jednak mimo jego wykupienia ubezpieczyciel nie zawsze będzie chciał wypłacić odszkodowanie. Problemy z uzyskaniem odszkodowania mogą wystąpić w sytuacji tak zwanych białych włamań, gdy nie można dostrzec śladów użycia siły fizycznej. Wówczas ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. W takiej sytuacji o…