Odszkodowanie za wadliwe wykonanie robót budowlanych

Nierzetelne wykonanie całości bądź części prac, za które odpowiedzialne są firmy budowlane lub osoby fizyczne remontujące cudze mieszkania, upoważnia zamawiającego do uzyskania stosownego odszkodowania, jeżeli na skutek takiego działania wystąpiła szkoda w jego majątku. Odszkodowanie Dochodzenie odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy, bądź skorzystanie z rękojmi za wady przysługuje po stwierdzeniu wad przy realizacji przedsięwzięcia,…

Gdzie odzyskać pieniądze za opóźniony lot?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się w sprawie Ryanair. Do tej pory linia lotnicza stosowała klauzule, zgodnie z którą pozywać ja można było jedynie w Irlandii. Dzięki orzeczeniu Trybunału pasażerowie będą mogli dochodzić swoich roszczeń zarówno w kraju odlotu jak i przylotu.   Skuteczność dotychczasowych pozwów Odszkodowań za opóźniony czy odwołany lot dochodzi tylko niewielki…

Odszkodowania za eksploatację utworu

Bez zgody fotografki opublikowano zdjęcia zarówno na internecie jak i w lokalnej gazecie. Doszło więc do naruszenia jej praw autorskich na dwóch polach eksploatacji. Sąd uznał, iż przysługuje jej osobno odszkodowanie za każde naruszenie. Więcej o sprawie w poniższym artykule.   Bezprawne wykorzystanie fotografii Na potrzeby koncertu w filharmonii, powódka wykonała, a także graficznie obrobiła…

Uzyskanie odszkodowania za błędy medyczne

W 2012 r. działalność rozpoczęły Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Ich kognicją objęte zostały z woli ustawodawcy przypadki zdarzeń medycznych. Instytucje te zostały powołane by przyspieszyć postępowanie i zmniejszyć jego koszty, obciążające często pacjenta. W jaki sposób działają? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem. Definicja Najpierw jednak należy zdefiniować pojęcie „zdarzenia medycznego”. Definicję…

Uzyskanie odszkodowania za wstrząśnienie mózgu?

Jedną z najczęściej występujących konsekwencji wypadków komunikacyjnych jest wstrząśnienie mózgu. Jak je rozpoznać? Czy w takiej sytuacji można się ubiegać o odszkodowanie? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem. Czym jest wstrząśnienie? Zazwyczaj jest to krótkotrwałe zaburzenie czynności mózgu, które jednak nie pozostawia śladów czy zmian w strukturze mózgu. Choć wstrząśnienie mózgu nie charakteryzuje się…

Uzyskanie zadośćuczynienia za smog?

Rzeczywistością życia w wielu polskich miastach, szczególnie w zimie, jest szkodliwe powietrze, powszechnie nazywane smogiem. W czerwcu Sąd Najwyższy ma orzec w kwestii, czy prawo do czystego powietrza stanowi podstawę do domagania się zadośćuczynienia za krzywdę związaną z występowaniem szkodliwych substancji w powietrzu. Co to oznacza dla mieszkańców polskich miast? Zapraszam do zapoznania się z…

Odszkodowanie za złamanie kończyny

Jednym z najczęstszych przypadków złamań są właśnie złamania kończyn (zarówno dolnych, jak i górnych). Ma to oczywisty wpływ na ilość spraw odszkodowawczych, które u źródła mają właśnie takie wypadki. Jak uzyskać pieniądze należne za powstałą szkodę? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem. Czym jest złamanie? Stopień urazu kończyny bywa różny: w wyniku wypadku może…

Rola biegłego w procesie o odszkodowanie

Biegły sądowy to instytucja występująca w procesie cywilnym (i karnym), która niekiedy zadecydować może o losach całego postępowania. Jak działa biegły? Jak wygląda jego opinia? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem. Kim jest biegły? Biegły sądowy to osoba, która posiada eksperckie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie interesującej sąd. Powoływany jest w postępowaniu sądowym w…

Odszkodowanie za lot odwołany z powodu strajku personelu

W kwietniu 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że linie lotnicze nie będą mogły już unikać wypłacania odszkodowań z powodu strajku personelu. Do czasu tego wyroku linie lotnicze mogły uniknąć wypłacenia odszkodowania lotniczego w przypadku strajków personelu powołując się na tak zwaną siłę wyższą. Przeczytaj i dowiedz się na jakie odszkodowania lotnicze możesz liczyć.…

Uzyskanie odszkodowania po decyzji UOKiK ws. Volkswagena

Prezes UOKiK orzeka o naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów, a idąc do sądu cywilnego po odszkodowanie wskazujemy naruszenie indywidualnego interesu. Decyzja ta może pomóc w ewentualnej walce o odszkodowanie. Na czym to polega? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem. Grzywna od Prezesa W minionym miesiącu Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na koncern Volkswagen…