Mediacja w procedurze cywilnej

W dzisiejszym poście chcielibyśmy nieco odbiec od tematyki prawa upadłościowego a poruszyć interesujący temat a mianowicie mediację w postępowaniu cywilnym. Co to jest mediacja? Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą polubownego rozwiązywania sprawy.  Mediacja została uregulowana w art. 183 1 – art. 183 15 kodeksu postępowania cywilnego ( Dz. U. Nr 43, poz. 296), tj. z…

Dlaczego mediacja?

W mediacji każda ze stron ma możliwość wyrażenia swoich obaw, potrzeb i oczekiwań oraz wspólnej pracy nad znalezieniem rozwiązań satysfakcjonujących dla wszystkich. Uczestnicy mediacji mogą swobodnie poruszać się po wszelkich problematycznych kwestiach, poszukując dla nich rozwiązań w odpowiednim dla siebie tempie i czasie. Jako procedura poufna, mediacja pomaga w zachowaniu – na ile to możliwe…