Błędne doręczenie może skutkować skazaniem?

W omawianej sprawie Sąd Rejonowy przez pomyłkę doręczył wezwanie na rozprawę nie oskarżonemu, lecz jego bratu. Następnie wydał wyrok skazujący. Sąd Najwyższy rozpatrując orzeczenie stwierdził, iż doszło do naruszenia prawa oskarżonego do obrony i nie dotrzymano obowiązku zawiadomienia o terminie rozprawy. Dlatego też wyrok ten został uchylony.   Błędne doręczenie Przeciw Piotrowi T. prowadzone było…