Rozmowy o rozwoju działalności Polsko-Polonijnej Unii Gospodarczej w Illinois

Nowa polonijna inicjatywa, jaką jest Polsko-Polonijna Unia Gospodarcza, wzbudziła zainteresowanie Rewident stanu Illinois Susany Mendozy. Ideę Unii oraz korzyści, na jakie mogą liczyć amerykańskie firmy przystępujące do niej, zaprezentowała jej na spotkaniu w Chicago Agnieszka Maćkówka, wiceprezes PPUG. Susana Mendoza wyraziła zainteresowanie inicjatywą oraz zapewniła o swoim poparciu: – W Polsko-Polonijnej Unii Gospodarczej widzę nowe…

Kancelaria Prawna AGMA na IV Forum Gospodarczym Polonii Świata w Tarnowie

W dniach 26 i 27 sierpnia Kancelaria Prawna AGMA – reprezentowana przez Agnieszkę Maćkówka i dra Jacka Lachnera – wzięła udział w IV Forum Gospodarczym Polonii Świata w Tarnowie. W tegorocznej edycji wiele miejsca poświęcono poprawie wizerunku Polski za pośrednictwem turystyki, która staje się doskonałym narzędziem promocyjnym. Dzięki Polonii, turystyka edukacyjna, medyczna, kulinarna i biznesowa…