Zarządzanie nielegalnymi treściami w sieci

Komisja Europejska przygotowała nowy akt prawny o usługach cyfrowych, Jego celem jest zapewnienie spójnych przepisów dotyczących zarządzania treściami nielegalnymi przez firmy działające na rynku cyfrowym. Projekt ma objąć także przedsiębiorstwa spoza Unii Europejskiej, które świadczą usługi w państwach członkowskich. Digital Services Act DSA (Digital Services Act) ma unowocześnić i doprecyzować przepisy dyrektywy e-commerce. Ma dotyczyć usług pośrednictwa…