Zarządzanie nielegalnymi treściami w sieci

Komisja Europejska przygotowała nowy akt prawny o usługach cyfrowych, Jego celem jest zapewnienie spójnych przepisów dotyczących zarządzania treściami nielegalnymi przez firmy działające na rynku cyfrowym. Projekt ma objąć także przedsiębiorstwa spoza Unii Europejskiej, które świadczą usługi w państwach członkowskich. Digital Services Act DSA (Digital Services Act) ma unowocześnić i doprecyzować przepisy dyrektywy e-commerce. Ma dotyczyć usług pośrednictwa…

Fałszywa ekspertyza biegłego

W omawianej sprawie powództwo nie zostało uznane ze względu na zeznania biegłej dotyczące błędów budowlanych. Natomiast Sąd Najwyższy uznał, iż aby pociągnąć biegłego za wadliwą ekspertyzę zależy wykazać winę umyślną po jego stronie. Ponadto biegły musiał przewidywać ewentualne skutki dla toczącego się procesu.   Kwestionowana ekspertyza   Mężczyzna był stroną umowy, na podstawie której spółka wykonywała…

Zwolnienie z tajemnicy telekomunikacyjnej – prywatność w sieci

SN wydał orzeczenie, którym zezwolił sądom cywilnym na zwolnienie dostawców internetu z tajemnicy telekomunikacyjnej i żądanie ujawnienia informacji kierunkowej. Ma ona na celu ułatwienie dochodzenia roszczeń przy naruszeniu dóbr osobistych w sieci. Więcej o sprawie w poniższym artykule.   Naruszenie dóbr osobistych w internecie Wśród członków spółdzielni mieszkaniowej, doszło do sporu w sprawie nowej inwestycji…

Odrzucenie spadku z długami – sytuacja małoletniego

Dziewczynka odziedziczyła po dziadku spadek obciążony długami. Rodzice złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku. Sąd uznał, że czynność została dokonana po terminie. W związku z czym, zainterweniował Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdecydował się na złożenie skargi nadzwyczajnej, w obronie dziecka. Bliżej o sprawie w poniższym artykule. Wprowadzenie W 2016 roku, nie pozostawiając testamentu, zmarł dziadek dziewczynki. Jako,…