Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

Powód wystąpił do pozwu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w zakresie alimentów, z uwagi na przedawnienie roszczeń. Sądy powszechne oddaliły częściowo powództwo, wskazując na sprzeczność żądania z zasadami współżycia społecznego. Sąd Najwyższy z kolei stwierdził, iż brak było podstaw do przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.   Alimenty Powód był zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz…

Opinia biegłego w postępowaniu cywilnym

Opinia biegłego często stanowi bardzo ważny dowód w postępowaniu. Aczkolwiek zdarzają się sytuacje, kiedy strony wątpią w obiektywność powołanych ekspertów. Dlatego też mogą wnosić o ich wyłączenia. Sąd Najwyższy stwierdził, iż ocena wiarygodności biegłego należy do dyskrecji sądu. Więcej na ten temat w poniższym artykule.   Skarga kasacyjna W omawianej sprawie, pozwana- powódka wzajemna złożyła…

Skarga kasacyjna w sprawie uprowadzenia dziecka

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 24 lipca 2020 roku orzekł, iż w sprawie porwania dziecka za granicę, rodzicom nie przysługuje środek nadzwyczajny w postaci skargi kasacyjnej. Prawem takim dysponują wyłącznie instytucje państwowe. W opinii SN wszelkie przedłużenia w rozstrzygnięciu sprawy nie służą dobru dziecka. Więcej o sprawie w poniższym artykule. Sprawa o wydanie dziecka Mieszkająca…