Zarządzanie nielegalnymi treściami w sieci

Komisja Europejska przygotowała nowy akt prawny o usługach cyfrowych, Jego celem jest zapewnienie spójnych przepisów dotyczących zarządzania treściami nielegalnymi przez firmy działające na rynku cyfrowym. Projekt ma objąć także przedsiębiorstwa spoza Unii Europejskiej, które świadczą usługi w państwach członkowskich. Digital Services Act DSA (Digital Services Act) ma unowocześnić i doprecyzować przepisy dyrektywy e-commerce. Ma dotyczyć usług pośrednictwa…

Weksel in blanco naruszeniem praw konsumenta?

W wyroku z 28 października 2020 r. Sąd Najwyższy uznał skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wydanego przez Sąd Rejonowy nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla wystawionego in blanco będącego zabezpieczeniem kredytu konsumenckiego. Więcej na temat orzeczenia w poniższym artykule.   Nakaz zapłaty Zaskarżony nakaz zapłaty, wystawiony na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego działalność kredytową, opiewał na…