Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Wypowiedzenie jest jednym ze sposobów zakończenia stosunku pracy, jednak istnieje również możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, co odnosi się do ściśle uregulowanych przypadków. Jednym z nich jest prawo do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, z winy pracownika, jak i z przyczyn przez niego niezawinionych. Wina pracownika Rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy…

Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego

Tematyką niewątpliwie bliską każdemu pracownikowi jest urlop wypoczynkowy. Ile dni w roku nam przysługuje? Jak upomnieć się o swoje? Zapraszam do zapoznania się z poniższym wpisem. Ustawowy urlop wypoczynkowy Kodeks pracy wprost reguluje wymiar urlopu wypoczynkowego, przewidując w stosunku rocznym 20 dni dla pracowników zatrudnionych krócej niż 10 lat lub 26 dni dla pracowników zatrudnionych…