Odrzucenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest postępowaniem szczególnym. Nie zawsze można liczyć na pomyślne rozwiązanie sprawy – tj. ogłoszenie upadłości już po pierwszej rozprawie. Sądy z dużą ostrożnością oceniają Wnioski, dochodząc do nader ciekawych konstatacji. Często spotykaną sytuacją jest odrzucenie wniosku. Pojęcia tego nie należy mylić z oddaleniem wniosku. Każde z tych pojęć wywołuje…