Mija termin na przesłanie sprawozdań finansowych do KRS

Jeśli rok obrotowy Twojej firmy równy jest kalendarzowemu, do 30 czerwca upłynął termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok. Tarcza antykryzysowa wydłużyła ten termin o 3 miesiące, teraz wielkimi krokami nadchodzi termin przekazania sprawozdań do organu właściwego. Jak tego dokonać? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem. Sporządzenie sprawozdania Wedle Ministerstwa Finansów, za sporządzenie…

Brak zgłoszenia do CRBR może skutkować wysokimi karami

W związku z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej termin na zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych został przesunięty do 13 lipca 2020 roku. Kto i jak musi dokonać zgłoszenia? Co, jeśli nie prześlemy zgłoszenia w terminie? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem. Jak określić beneficjenta? Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to nowy rejestr, do którego informacje…

Umorzenie podatku lub spłaty ratalne w związku z koronawirusem

W ostatnich dniach notujemy coraz większe rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce. W związku z tym, u wielu przedsiębiorców mogą zaistnieć problemy związane z terminową zapłatą należności podatkowych. Jak napisać wniosek o zwolnienie lub rozłożenie na raty należności urzędowych? Zapraszam do zapoznania się z tematyką dzisiejszego wpisu.   Stanowisko ministerialne Ministerstwo Finansów w ostatnim komunikacie przypomniało,…

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Niekiedy podczas pracy przedsiębiorstwa zdarzają się okresy, w których opłacalnym jest zawieszenie jego pracy. Dzisiejszy wpis przybliży tę materię i wskaże krok po kroku, jak dokonać takiego zawieszenia. Kto zawiesza działalność? Możliwość podjęcia takiego działania mają wspólnicy wszystkich spółek prawa handlowego wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, którzy nie zatrudniają pracowników. Prawo takie przynależy również przedsiębiorcom,…

Wypadek w pracy i obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek każdorazowo, niezależnie od skali zaistniałego zdarzenia, powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem będzie ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia. Tak w dniu dzisiejszym orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Co to oznacza dla pracodawców? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem. Wypadek w pracy Sąd rozpoznawał następujący stan faktyczny: pracownik uległ wypadkowi schodząc po…

Sąd Najwyższy: możliwa jest skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

W sprawie o nadanie klauzuli wykonalności dopuszczalne jest wniesienie skargi na przewlekłość postępowania cywilnego – orzekła w uchwale siedmiu sędziów Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Co to oznacza? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem. Rozbieżne stanowiska Sędziowie przedstawili dwa nurty orzecznicze, które są ze sobą sprzeczne. Wedle uchwały Sądu Najwyższego z 4…

Umowa dowodowa w postępowaniu gospodarczym

Od 7 listopada 2019 roku obowiązuje nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadziła bardzo istotne zmiany w postępowaniach dotyczących przedsiębiorców. W dzisiejszym wpisie omówimy nową instytucję, jaką jest umowa dowodowa. Co to jest? Nowe przepisy dają stronom możliwość umownego ograniczenia zakresu postępowania dowodowego. W uproszczeniu można powiedzieć, że strony ustalą między sobą jakich konkretnie dowodów…

Zmiany w postępowaniu gospodarczym cz. III

Od 7 listopada 2019 roku obowiązuje nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadziła bardzo istotne zmiany w postępowaniach dotyczących przedsiębiorców. W dzisiejszym wpisie kontynuujemy ich omawianie.   Prekluzja dowodowa Prekluzja (czyli sądowe ograniczenie możliwości wykonywania uprawnień) funkcjonuje w postępowaniu cywilnym od samego zarania. Postępowanie gospodarcze wprowadza jednak zaostrzenie tejże reguły stanowiąc, iż powód ma obowiązek…

Zmiany w postępowaniu gospodarczym cz. II

Od 7 listopada 2019 roku obowiązuje nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadziła bardzo istotne zmiany w postępowaniach dotyczących przedsiębiorców. W dzisiejszym wpisie kontynuujemy ich omawianie. Nie tylko sprawy przedsiębiorców Analizując katalog spraw definiowanych jako sprawy gospodarcze, który przedstawiliśmy w poprzednim wpisie, łatwo zauważyć, iż niektóre z postępowań będą rozpoznawane w procesie gospodarczym nawet jeżeli…

Zmiany w postępowaniu gospodarczym cz. I

Od 7 listopada 2019 roku obowiązuje nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadziła bardzo istotne zmiany w postępowaniach dotyczących przedsiębiorców. Mianowicie, do polskich sądów powszechnych powraca postępowanie gospodarcze. Jakie przyniesie to zmiany? Zapraszam do zapoznania się z serią wpisów o obowiązujących zmianach.   Po co nowelizacja? Głównym celem wprowadzenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych było…