Jak skutecznie odwołać pełnomocnictwo?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo to jednostronna czynność prawną, przez którą upoważnia się osobę do wykonywania czynności w imieniu mocodawcy. Nie wymaga się sporządzania go w żadnej szczególnej formie, może więc być udzielone nawet ustnie. Aczkolwiek jeśli wykonanie czynności, do której upoważniamy, wymaga szczególnej formy, pełnomocnictwo musi być udzielone w tej właśnie formie. Jak…

Rekompensata za chorobę zawodową

Niniejszy wpis będzie miał na celu przybliżenie możliwości starania się o rekompensatę pieniężną za chorobę zawodową.   Definicja choroby zawodowej Wprawdzie pracodawcy w dzisiejszych czasach starają się o zapewnienie jak najlepszych warunków, jednak nie można wykluczyć wystąpienia takich okoliczności, które ostatecznie będą skutkować stwierdzeniem występowania choroby zawodowej u pracownika. Ustawodawca w art. 2351  Kodeksu pracy…