Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Zdarza się, że w drodze wielu czynników, takich jak nieprawidłowe prowadzenie postępowania przygotowawczego czy błędy popełniane w ocenie materiału dowodowego na etapie sądowym, dochodzi do skazania za przestępstwo osoby, która tego przestępstwa nie popełniła. W takim wypadku kodeks postępowania karnego przewiduje możliwość dochodzenia od Skarbu Państwa odszkodowania za niesłuszne skazanie. Komu przysługuje roszczenie o odszkodowanie…