AI w przedsiębiorstwie

Zastosowania sztucznej inteligencji w działalności gospodarczej okazują się źródłem przynoszącym duże korzyści finansowe. Właściciele firm, planujący wdrożenie rozwiązań z wykorzystaniem AI, powinni pamiętać o analizie prawnej swojej dokumentacji oraz wszelkich procesów, do jakich zaangażowana zostanie sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja Sztuczna inteligencja, zwana także AI (ang. artificial intelligence) to zdolność maszyn do wykonywania skomplikowanych procesów dotyczących…

Dozwolony użytek prywatny a publiczny

Dozwolony użytek prywatny a publiczny Polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje instytucję dozwolonego użytku, czyli prawa do nieodpłatnego korzystania z już rozpowszechnionego utworu bez zgody podmiotu praw autorskich. Wiąże się to jednak z określonymi wymaganiami, jakie musi spełnić użytkownik, który obcuje z dobrami intelektualnymi. Działalność twórcza Szeroko rozumiane pojęcie utworu odnosi się…