Procedura krajowa rejestracji znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego pozwala na uzyskanie wyłącznego prawa do używania znaku na rynku, umożliwiając dokonywanie obrotu znakiem towarowym poprzez jego zbycie, bądź licencjonowanie. Zgłoszenie znaku towarowego powinno odbyć się za pośrednictwem wypełnionego podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy wraz ze wskazaniem towarów, dla których znak towarowy jest przeznaczony. Zgłoszenie wymaga uporządkowania towarów i…

Ochrona znaku towarowego

Znaki towarowe są wszechobecne i dostrzegalne niemalże w każdym miejscu. Zgodnie z ustawą – Prawo własności przemysłowej, normującej definicję znaku towarowego, może nim być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Może…

Rejestracja znaku towarowego

W dobie ostrej konkurencji na rynku, co raz większe znaczenie ma silna marka przedsiębiorstwa. Czym jest jednak marka? Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Marka jako określenie związana jest bardziej z naukami marketingowymi lub ściślej brandingowymi, niż prawniczym ujęciem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nie ulega jednak wątpliwości, iż jednym z najważniejszych elementów marki przedsiębiorstwa jest jego nazwa,…