Jak odwołać darowiznę?

Prawo polskie przewiduje możliwość odwołania darowizny nawet po skutecznym dokonaniu darowizny. Znajdzie to zastosowanie, jeżeli stosunki pomiędzy obdarowanym a darczyńcą ulegną znacznemu pogorszeniu. Aczkolwiek należy wykazać, iż zachowanie danej osoby jest na tyle naganne, iż wykazuje znamiona, tzw. rażącej niewdzięczności.   Czym jest rażąca niewdzięczność? Zgodnie z art. 898 § 1 k.c. § 1. darczyńca…

Jak skutecznie odwołać darowiznę?

Bardzo często w bliskim gronie rodziny lub przyjaciół dochodzi do zawarcia umowy darowizny, zgodnie z którą darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Wykonanie umowy odbywa się kosztem majątku osoby darującej. Zawierając taką umowę mamy nadzieję, iż nasza sytuacja za równo majątkowa, jak i osobista ulegnie poprawie, ewentualnie nie dojdzie do jej pogorszenia.…

Odwołanie darowizny

Darczyńca poprzez umowę darowizny zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku. Najczęściej darczyńcę i obdarowanego łączy szczególna więź, taka jak pokrewieństwo, która stanowi motywację do dokonania darowizny. Życie pisze jednak różne scenariusze i zdarza się, że zachodzi potrzeba odwołania dokonanej wcześniej darowizny. Istnieją dwa przypadki, w których prawo daje możliwość odwołania…