Zadośćuczynienie za hałas na boisku

Sąd Najwyższy orzekł na niekorzyść gminy. Stwierdził, iż odpowiada ona za pozostawienie otwartej furtki boiska po godzinach jego udostępniania. W jego opinii doszło do naruszenia art. 23 kodeksu cywilnego. Odgłosy dobiegające z boiska naruszyły bowiem poczucie bezpieczeństwa, mir domowy, prawo do wypoczynku i prywatności. Zakłócanie spokoju Dwóch mieszkańców wystąpiło do sądu z roszczeniem o zadośćuczynienie…

Wniosek o uzasadnienie czy apelacja?

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydała uchwałę trzech sędziów dnia 29 września 2020 roku. W orzeczeniu stwierdzono, iż jeśli sąd podejmie wątpliwości, czy dane pismo jest wnioskiem o uzasadnienie czy apelacją, ma on obowiązek skierować do skarżącego wezwanie do uszczegółowienia swojego żądania. Nowa procedura Zgodnie z obecnie obowiązującą zasadą, złożenie wniosku o doręczenie wyroku jest…

Jak skutecznie cofnąć uznanie powództwa?

W przebiegu postępowania cywilnego istnieje możliwość uznania powództwa. Przy czym dopuszczalne jest też cofnięcie takiego oświadczenia. Aby jednak było ono skuteczne należy uprawdopodobnić przyczynę zmiany stanowiska. Taką opinię wyraził Sąd Okręgowy w Słupsku, orzekając w przedstawionej w poniższym artykule sprawie. Podstawa prawna Sam kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje możliwości cofnięcia uznania powództwa. Aczkolwiek zgodnie z…

Opinia biegłego w postępowaniu cywilnym

Opinia biegłego często stanowi bardzo ważny dowód w postępowaniu. Aczkolwiek zdarzają się sytuacje, kiedy strony wątpią w obiektywność powołanych ekspertów. Dlatego też mogą wnosić o ich wyłączenia. Sąd Najwyższy stwierdził, iż ocena wiarygodności biegłego należy do dyskrecji sądu. Więcej na ten temat w poniższym artykule.   Skarga kasacyjna W omawianej sprawie, pozwana- powódka wzajemna złożyła…

Rola biegłego w procesie o odszkodowanie

Biegły sądowy to instytucja występująca w procesie cywilnym (i karnym), która niekiedy zadecydować może o losach całego postępowania. Jak działa biegły? Jak wygląda jego opinia? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem. Kim jest biegły? Biegły sądowy to osoba, która posiada eksperckie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie interesującej sąd. Powoływany jest w postępowaniu sądowym w…