Jak odwołać darowiznę?

Prawo polskie przewiduje możliwość odwołania darowizny nawet po skutecznym dokonaniu darowizny. Znajdzie to zastosowanie, jeżeli stosunki pomiędzy obdarowanym a darczyńcą ulegną znacznemu pogorszeniu. Aczkolwiek należy wykazać, iż zachowanie danej osoby jest na tyle naganne, iż wykazuje znamiona, tzw. rażącej niewdzięczności.   Czym jest rażąca niewdzięczność? Zgodnie z art. 898 § 1 k.c. § 1. darczyńca…

Jak odzyskać swoją darowiznę?

Umowa darowizny jest szczególną umową w drodze, której jedna strona uszczupla swój majątek na rzecz drugiej nie oczekując nic w zamian. Jednak zgodnie z zasadami dobrych obyczajów, wydaje się iż etycznym obowiązkiem obdarowanego jest poczucie wdzięczności względem darczyńcy. Mając jednak na względzie, dynamikę zachowań międzyludzkich, może dojść między stronami umowy do zmiany relacji między nimi.…

Odwołanie darowizny

Darczyńca poprzez umowę darowizny zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku. Najczęściej darczyńcę i obdarowanego łączy szczególna więź, taka jak pokrewieństwo, która stanowi motywację do dokonania darowizny. Życie pisze jednak różne scenariusze i zdarza się, że zachodzi potrzeba odwołania dokonanej wcześniej darowizny. Istnieją dwa przypadki, w których prawo daje możliwość odwołania…