Co zrobić z nienależnie pobraną rentą?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku nienależnie pobrane świadczenie zawsze powinno zostać zwrócone do organu rentownego. Obowiązek ten istnieje nawet jeśli wnioskodawca zawiadomił organ o zmianie sytuacji, która wpływa na jego prawo do świadczenia. Więcej na ten temat w poniższym artykule. Decyzja KRUS W omawianej sprawie, ubezpieczony pobierał świadczenia z tytułu renty rolniczej. Małżonka…

Ubezpieczenie chorobowe a ubezpieczenie zdrowotne

W panującej dziś atmosferze, zapewne wszyscy martwimy się o zdrowie własne i bliskich. Pewne poczucia bezpieczeństwa może nam dać posiadanie ubezpieczenie. Aczkolwiek znamy ich dwa rodzaje : ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne. Pomimo że brzmią podobnie,  są to zupełnie różne ubezpieczenia. Pojęcia te są często mylone i błędnie definiowane. W poniższym artykule przedstawię różnice pomiędzy dwoma…

Odpowiedzialność solidarna a podatek od nieruchomości

Odpowiedzialność solidarna dłużników to instytucja bardzo dobrze znana w prawie prywatnym. Występuje ona także w polskim systemie podatkowym. Aczkolwiek jest ona stosowana na zasadzie wyjątku. Dlatego też podatnik ponosi odpowiedzialność solidarnie jedynie w wypadkach przewidzianych w ustawie. Więcej na ten temat w poniższym artykule.   Czym jest solidarność dłużników?  Do solidarnej odpowiedzialności dłużników dochodzi, kiedy…

Polski Bon Turystyczny

Doczekaliśmy się wprowadzenia zapowiadanego polskiego bonu turystycznego. Ustawa w tym przedmiocie została podpisana przez Prezydenta w ubiegły piątek (17.07.2020 r.) . Komu przysługuję? Jak go uzyskać? Jaki będzie mieć wpływ na polski biznes? Zapraszam do zapoznania się z niniejszym wpisem.   Kto może się ubiegać?  Bon  przysługuje rodzinom z co najmniej jednym dzieckiem poniżej 18…