Wypadek przy pracy

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek pracownika przy pracy i dochodzenie roszczeń pieniężnych z tego tytułu uregulowane jest na gruncie Kodeksu cywilnego. Wystąpienie z powództwem przeciwko pracodawcy w celu otrzymania dodatkowego odszkodowania może nastąpić, gdy całość kosztów leczenia poszkodowanego nie pokryje świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypadek przy pracy Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o…

Wypadek w pracy i obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek każdorazowo, niezależnie od skali zaistniałego zdarzenia, powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem będzie ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia. Tak w dniu dzisiejszym orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Co to oznacza dla pracodawców? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem. Wypadek w pracy Sąd rozpoznawał następujący stan faktyczny: pracownik uległ wypadkowi schodząc po…